8729.

The silence of the mind
Is, indeed,
Freedom from life-imprisonment.

Молчание ума -
Это, воистину,
Освобождение от жизни-заточения.