32.

I have in God what I am looking for: Perfection-sea.

В Боге я обрел то, что искал, — море-Совершенство.
Шри Чинмой, Философия и фортуна, Центр Шри Чинмоя, Москва, 2007