9 августа 2007

На земле душа любит безмолвие.
На Небесах душа — само сияние.
Шри Чинмой, Моя жаждущая Бога мольба, Центр Шри Чинмоя, Москва, 2010